specjaliści

Agnieszka Smetana Psycholog

Agnieszka Szwedowicz

psychoterapeuta

Agnieszka Szwedowicz

Zajmuję się psychoterapią w nurcie Gestalt. Jestem w trakcie szkolenia (3 rok) w
Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Prowadzę psychoterapię
indywidualną osób dorosłych, korzystając z regularnej superwizji.

Pierwsze trzy spotkania mają charakter konsultacyjno-diagnostyczny. W ich trakcie
możemy się poznać, określić cele, omówić sposób pracy terapeutycznej. Następnie
umawiamy się na realizacje tych celów w trakcie kolejnych spotkań, odbywających
się zwykle raz w tygodniu i trwających po 50 minut.

Więcej o mnie:

Psychoterapią zainteresowałam się w późniejszym okresie rozwoju zawodowego.
Przez wiele lat byłam menedżerem w korporacjach, przedsiębiorcą i inwestorem, co
pozwalało mi w kontekście zawodowym słuchać, dążyć do zrozumienia i reagować
na potrzeby ludzi o różnych typach osobowości i w bardzo wielu kontekstach.
Motywowałam ich do rozwoju, wychodzenia ze strefy komfortu, uelastyczniania
sposobu myślenia czy zwiększania świadomości swoich zasobów i ograniczeń.

W trakcie szkolenia i pracy terapeutycznej z klientami zauważam niezmiennie, że
moje doświadczenia zawodowe i interpersonalne okazują się w pracy
psychoterapeuty bardzo przydatne, a nawet niezbędne. Dzięki nim dobrze czuję się
aktywnie słuchając, analizując i koncentrując się na tym, co wnosi w rozmowie druga
osoba. Jest to zgodne ze stosowanym w mojej praktyce podejściem Gestalt, które
skupia się na „tu i teraz” oraz relacji terapeutycznej jako kluczowych narzędziach w
procesie zmiany.

Cenię w terapii Gestalt to, ze terapeuta z założenia nie narzuca kierunku zmiany, ale
wspiera klienta w eksploracji i zrozumieniu, dlaczego pewne zachowania i
mechanizmy obronne są tak trwałe, a także jakie korzyści klient odnosi z ich
stosowania. W rezultacie klient może samodzielnie eksperymentować z nowymi
sposobami reagowania i osiągać bardziej autentyczne i satysfakcjonujące relacje
oraz zachowania. Paradoks zmiany polega na tym, że zmieniamy się dopiero
wówczas, gdy stajemy się sobą.

Terapia Gestalt jest terapią holistyczną, która uwzględnia całą osobę klienta, łącząc
aspekty emocjonalne, cielesne, psychiczne i duchowe. Jej celem jest wspieranie w
osiągnięciu większej samoświadomości, akceptacji siebie oraz bardziej
autentycznego życia.

 

Nasi Specjaliści