specjaliści

Anna Gdynia-Kuraś

Anna Gdynia-Kuraś

psycholog, psychoterapeuta, seksuolog

Anna Gdynia-Kuraś

Anna Gdynia – Kuraś jest psycholożką, seksuolożką i psychoterapeutką poznawczo – behawioralną w trakcie szkolenia w Akademii Motywacji i Edukacji rekomendowanej przez Polskie

Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies.

Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studia podyplomowe z zakresu seksuologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w ośrodku diagnozy sądowej oraz ośrodku wspierającym osoby z doświadczeniem bycia ofiarą lub świadkiem przestępstwa.

Odbyła staż psychoterapeutyczny w SWZPZPOZ przy ul. Dolnej 42, od kilku lat wspiera dorosłych oraz pary w prywatnym gabinecie.

W swojej praktyce Anna Gdynia – Kuraś pracuje z pacjentami z problematyką:

  • obniżonego nastroju
  • zaburzeń lękowych
  • trudności w relacjach interpersonalnych
  • zaburzeń osobowości
  • dysfunkcji seksualnych

Nasi Specjaliści