specjaliści

Jakub Hyla

Jakub Hyla

psycholog, psychoterapeuta, seksuolog

Jakub Hyla

Jakub Hyla jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku psychologia oraz studiów podyplomowych na kierunku seksuologia kliniczna Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Sopocie. Ukończył szkolenie z psychoterapii w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Sopocie, posiada certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ponadto ukończył kursy I i II stopnia w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.  Jest biegłym sądowym z zakresu seksuologii przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.
 
Pracuje psychoterapeutycznie z młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi konsultacje psychologiczne i seksuologiczne. Pracuje także w języku angielskim. (Conducts psychotherapy in English.)
 
Doświadczenie uzyskał pracując min. w Domu Pomocy Społecznej w Sopocie, w placówce opiekuńczo-wychowawczej “Ognisko” im. Kazimierza Lisieckiego “Dziadka” w Rumi, w Liceum Ogólnokształcącym nr 9 w Gdyni, a także w Szkole Podstawowej nr 57 w Gdańsku. Odbywał również praktyki w Szpitalu Psychiatrycznym im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, na oddziale dziennym psychiatrii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Smażynie, w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie.
 
W jego obszarze zainteresowań zawodowych znajdują się szczególnie zaburzenia osobowości, szeroko pojęte uzależnienia i zaburzenia preferencji seksualnych.
 
 
I am an English-speaking psychologist and a graduate of master’s studies in psychology and postgraduate studies in clinical sexology at the SWPS University of Social Sciences and Humanities in Sopot. I have also completed the both stages of two-cycle, four-year postgraduate studies at the School of Cognitive-Behavioral Psychotherapy at the SWPS University in Sopot. I am a certificated therapist and member of the Polish Society for Cognitive and Behavioral Therapy. I also have completed 1st and 2nd-degree courses in Solution Focused Therapy.
 
I work with teenagers and adults. I have gained experience working in the Nursing Home in Sopot, in the care and educational facility “Ognisko” im. Kazimierz Lisiecki “Dziadek” in Rumia, in the Secondary School No. 9 in Gdynia, and also in the Primary School No. 57 in Gdańsk. 
 
I also did an internship at the Psychiatric Hospital in Gdańsk, the daily psychiatry ward of the Medical University in Gdańsk, the Addiction Treatment Center in Smażyno, the Sexology and Intercourse Pathology Clinic in Warsaw. Among the atypical professional experiences, I had the opportunity to provide psychological help to seamen kidnapped by pirates.
 
My professional interests include personality disorders, broadly understood addictions, and disorders of sexual preferences.
 
In addition, I am a court expert in the field of sexology at the District Court in Gdańsk. I cooperate with the courts, prosecutor’s office, police, and detention centers as part of my duties.

Nasi Specjaliści