specjaliści

Łukasz Müldner-Nieckowski

Łukasz Müldner-Nieckowski

psychoterapeuta, psychiatra, seksuolog

Łukasz Müldner-Nieckowski

jest doktorem nauk medycznych, specjalistą psychiatrą i seksuologiem, certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Jest Psychoanalitykiem Jungowskim (IM IAAP), członkiem indywidualnym International Association for Analytical Psychology. Jest Przewodniczącym Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (2022-2025) oraz Prezesem Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej (od 2016 r.).

W latach 2002-2019 Łukasz Müldner-Nieckowski pracował klinicznie w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, przez pierwsze cztery lata jako lekarz rezydent, następnie jako asystent i starszy asystent w Zakładzie Psychoterapii, gdzie zajmował się psychoterapią indywidualną, grupową oraz kwalifikacją do psychoterapii. Od 2016 roku zajmował się terapią par oraz kwalifikacją do psychoterapii w Poradni Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dorosłych. W latach 2007-2015 był asystentem w Katedrze Psychoterapii, a następnie (2016-2019) adiunktem w Pracowni Seksuologii Katedry Psychiatrii UJ CM w Krakowie. Prowadzi wykłady i warsztaty m.in. z zakresu psychoanalizy, dialogu terapeutycznego, terapii grupowej, leczenia zaburzeń seksualnych. Jest kierownikiem Kursu Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych w Krakowie.

Dr Łukasz Müldner-Nieckowski od 2005 r. prowadzi psychoterapię analityczną, psychodynamiczną lub integracyjną – w zależności od problematyki, w tym terapię zaburzeń seksualnych. Pracuje indywidualnie oraz z parami i grupami. Prowadzi superwizję psychodynamiczną oraz superwizję terapii seksuologicznej indywidualnie i w grupach superwizyjnych. 

Nasi Specjaliści