specjaliści

Magdalena Hysiak

Magdalena Hasiuk

psycholog, psychoterapeuta

Magdalena Hasiuk

Magdalena Hasiuk ukończyła studia psychologiczne o specjalnościach psychoterapia zaburzeń osobowości i seksuologia kliniczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, podyplomowe studia z seksuologii klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, a także podstawowy kurs terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Obecnie jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamiczno-systemowym organizowanym przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku” w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Fundacji Pomocy Edukacyjno-Terapeutycznej SCOLAR, współpracując z niepublicznymi poradniami psychologicznymi w Warszawie, a także odbywając staż w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ w Warszawie.

Zajmuje się psychoterapią indywidualną i partnerską. Swoją pomoc kieruje do osób doświadczających trudności emocjonalnych, kryzysu osobistego czy problemów w relacjach z bliskimi, jak również do tych, którzy borykają się z kłopotami natury seksualnej.

Stale poszerza swoją wiedzę biorąc udział w szkoleniach i konferencjach naukowych o tematyce psychologicznej i seksuologicznej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Nasi Specjaliści