specjaliści

Martyna Kalisiewicz

Martyna Kalisiewicz

psycholog, psychoterapeuta, seksuolog

Martyna Kalisiewicz

Martyna Kalisiewicz jest absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Psychologia (2009 – 2014). Ukończyła studia podyplomowe ze specjalizacji Seksuologia kliniczna (2015 – 2017) oraz Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej (2017 – 2018) na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Aktualnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w Akademii Motywacji i Edukacji (kurs akredytowany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej). W 2018 roku ukończyła Szkołę Racjonalnej Terapii Zachowania w Centrum Terapii Integralnej w Poznaniu. Doświadczenie zdobywała odbywając praktyki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 w Warszawie. Odbyła staże kliniczne w Centrum Psychoterapii przy ul. Dolnej oraz w Zakładzie Seksuologii Klinicznej Instytutu Seksuologii PTS, a także w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Aktualnie współpracuje z Narodowym Instytutem Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, gdzie prowadzi porady i pomoc osobom uzależnionym od palenia oraz współpracuje z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie w Zakładzie Seksuologii, Psychiatrii i Psychoterapii.

W swojej praktyce specjalizuje się w pracy z osobami, które doświadczają trudności związanych z:
– obniżonym nastrojem,
– niską samooceną, brakiem wiary w siebie,
– zaburzeniami lękowymi,
– funkcjonowaniem w relacjach interpersonalnych,
– regulacją emocji,
– przeżytą traumą,
– oraz chcącymi rzucić palenie.
A także z osobami, które:
– doświadczają dyskomfortu lub niepokoju związanego z własną seksualnością,
– przeżywają negatywne emocje podczas zbliżenia,
– cierpią z powodu zaburzeń seksualnych,
– nie są zdolne do udziału w związkach seksualnych właściwie do swoich potrzeb.

Pracuje pod stałą superwizją u superwizora certyfikowanego przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne oraz PTTPB.
Regularnie podnosi kwalifikacje i kompetencje uczestnicząc w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach.

Nasi Specjaliści