specjaliści

Natalia Matus-Lewandowska

psychoterapeuta, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, seksuolog

Natalia Matus-Lewandowska

Jest absolwentką studiów magisterskich z psychologii oraz studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Jestem w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym w Instytucie Poznawczym. Zdobywała doświadczenie kliniczne m.in. w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia na ul. Dolnej 42 oraz na konferencjach i szkoleniach. W latach 2017-2023 pracowała w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie, gdzie pracowała z młodzieżą doświadczającą zaburzeń emocjonalnych i zachowania. Od 2017 roku jest biegłą sądową ad hoc. Obecnie pracuje również na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w Szpitalu Nowowiejskim.

Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży od 14 r.ż. W swojej pracy pomaga w zakresie: zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, trudności w relacjach interpersonalnych, niskim poczuciem własnej wartości, a także problemami w sferze seksualnej.

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej.

Nasi Specjaliści