specjaliści

Olga Kasprzyk

Olga Kasprzyk

psycholog, psychoterapeuta

Olga Kasprzyk

Mgr Olga Kasprzyk jest psychologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Terapeutycznie pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz z parami.

Swoją pracę opisuje następująco:
“Moim celem w pracy jako psychoterapeutki jest poprawa komfortu i jakości życia ludzi, którzy w swoim codziennym życiu zmagają z trudnościami, często wynikającymi ze schematów ich myślenia czy też funkcjonowania. Zależy mi, żeby na daną sytuację spojrzeli z innej perspektywy i wyszli poza swoje rutynowe wzorce działania. Ciekawi mnie człowiek i to, co wpływa na jego zachowanie czy sposób podejmowania decyzji. Moją pracą staram się wpływać na schematy myślenia, co w konsekwencji przekłada się na zmianę zachowania. Pomagam spojrzeć z innej perspektywy, nabrać dystansu oraz skonstruować plan zmiany.”

Jako terapeuta pracuje z:

  • trudnościami w związkach i relacjach z innymi ludźmi
  • zaburzeniami emocjonalnymi, nastroju
  • niskim poczuciem własnej wartości
  • zaburzeniami nerwicowymi i lękowymi
  • zaburzeniami osobowości
  • sytuacjami kryzysowymi

Zajmuje się również poradnictwem psychologicznym i psychoedukacją.

Mgr Olga Kasprzyk jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zdobywała m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz na Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Wolskim w Warszawie. Odbyła również roczny staż w Kryzysowym Telefonie Zaufania (przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie) oraz pracowała w Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego. Ukończyła 4-letnią Szkołę Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU, która posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Pracuje pod stałą superwizją u certyfikowanego superwizora.

Nasi Specjaliści