specjaliści

Szymon Berliński

Szymon Berliński

psycholog, psychoterapeuta

Szymon Berliński

Ukończył studia magisterskie z zakresu psychologii klinicznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej, studia pierwszego stopnia w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Doświadczenie zdobywał m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Ośrodku dla Ofiar Przemocy Dom, Placówkach Wsparcia Dziennego, Centrum Wsparcia Fundacji Itaka, Stowarzyszeniu Aslan.

Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży i dzieci w wieku szkolnym.
Główne obszary pracy: zaburzenia nerwicowe, zaburzenia depresyjne i inne zaburzenia nastroju, zaburzenia osobowości, zaburzenia emocjonalne okresu dzieciństwa, zaburzenia zachowania, kryzysy psychologiczne, trudności w relacjach interpersonalnych, dolegliwości psychosomatyczne, pomoc osobom po doświadczeniach przemocy.

Swoją pracę psychoterapeutyczną prowadzi w oparciu o profesjonalne standardy psychoterapii, kryteriów przyjętych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje pod stałą superwizją.

Nasi Specjaliści