specjaliści

Agnieszka Smetana Psycholog

Zuzanna Jentkiewicz

psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Zuzanna Jentkiewicz

Jestem absolwentką psychologii (specjalność kliniczna) na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz studiów podyplomowych na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.

Obecnie uczestniczę w 4-letnim całościowym szkoleniu z psychoterapii rodzin, par i pacjentów indywidualnych organizowanym przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie. Ośrodek posiada rekomendację PTP oraz akredytację Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Swoje doświadczenia zdobywałam już podczas studiów na praktykach w przedszkolach terapeutycznych i na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, a  później pracując już zawodowo jako psycholog i nauczyciel współorganizujący w przedszkolach na terenie Warszawy.

Obecnie pracuję w gabinetach terapeutycznych prowadząc psychoterapię dzieci, młodzieży, młodych dorosłych i rodzin, konsultacje rodzicielskie, terapię psychologiczną, grupy terapeutyczne i trening umiejętności społecznych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Regularnie uczestniczę w szkoleniach dla psychologów i psychoterapeutów poszerzając swoją wiedzę.

Nasi Specjaliści