Autorka: Aleksandra Bilejczyk – psychoterapeutka, Mental Path Warszawa

 

 

Co to jest jest ADHD? 

ADHD, będące skrótem od Attention Deficit Hyperactivity Disorder, jest jednym z trwałych stanów, które towarzyszą wielu jednostkom przez całe życie. Warto zauważyć, że pomimo wielu postępów w dziedzinie medycyny i psychiatrii, obecna wiedza nie sugeruje możliwości całkowitego wyleczenia tego zaburzenia. Zamiast tego, skupiamy się na efektywnych strategiach terapeutycznych, które mogą skutecznie zarządzać objawami, umożliwiając jednostce funkcjonowanie w codziennym życiu.

ADHD nie jest nowym zjawiskiem, a jego historia sięga daleko wstecz. Wraz z początkiem dwudziestego wieku otrzymało swoją oficjalną nazwę, a od 1937 roku istnieją metody skutecznego leczenia. Przez lata naukowcy i specjaliści doskonalili techniki terapeutyczne, co pozwoliło na skuteczniejsze radzenie sobie z tym wyzwaniem. Dzięki postępom medycyny i psychologii istnieje szereg opcji leczenia, od terapii behawioralnych i poznawczych po farmakoterapię, co daje nadzieję na poprawę jakości życia osób dotkniętych tym zaburzeniem.

Zgodnie z szacunkami specjalistów, około 6% dorosłej populacji doświadcza mniej lub bardziej uciążliwych objawów związanych z ADHD. To nie tylko liczby, lecz także ludzkie historie i codzienne wyzwania, z którymi się borykają. Zrozumienie rozpowszechnienia tego zaburzenia w społeczeństwie jest kluczowe dla budowania świadomości i wspierania tych, którzy z nim żyją.

Jak wygląda przebieg ADHD w ciągu życia?

U jednej trzeciej pacjentów z ADHD obserwuje się zmniejszenie intensywności objawów po okresie dojrzewania. To ważne spostrzeżenie, które kładzie nacisk na zróżnicowane doświadczenia jednostek z tym zaburzeniem. Nie oznacza to jednak, że wszyscy mogą zrezygnować z terapii w dorosłym życiu, gdyż dla dwóch trzecich pacjentów i zaburzeń towarzyszących konieczne jest nadal skuteczne leczenie.

Podejrzenia dotyczące ADHD zarówno u dzieci, jak i u dorosłych wymagają precyzyjnej diagnozy oraz indywidualnego podejścia do terapii. Diagnoza nie tylko identyfikuje istnienie zaburzenia, ale także otwiera drzwi do różnorodnych strategii leczenia. W przypadku osób dorosłych, odpowiednie etapy terapeutyczne, takie jak przywracanie nadziei, psychoedukacja, wsparcie emocjonalne oraz skuteczne leczenie farmakologiczne, mogą znacząco poprawić jakość życia i umożliwić pełniejsze uczestnictwo w społeczeństwie.

Jak radzić sobie z objawami ADHD?

Równoczesne stosowanie różnych metod leczenia jest kluczowym elementem skutecznego zarządzania ADHD. Psychoterapia, skupiająca się na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie i farmakoterapia, ukierunkowana na regulację neurobiologiczną, wspólnie tworzą kompleksowe podejście. Ta synergia pozwala na lepsze dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta, co z kolei przyczynia się do skutecznego łagodzenia objawów i poprawy funkcjonowania psychicznego i społecznego.

Nieleczone ADHD może prowadzić do różnorodnych konsekwencji, wpływając nie tylko na sferę uwagi i impulsywności, ale również na zdrowie psychiczne i fizyczne jednostki. Zjawiska takie jak zaburzenia snu, zmiany nastroju, uzależnienia od substancji, epizody depresyjne czy lęki, to tylko niektóre z potencjalnych skutków niekontrolowanego ADHD. Znając te ryzyka, możliwe jest skonstruowanie spersonalizowanych planów terapeutycznych, które skutecznie przeciwdziałają tym zagrożeniom i wspierają całkowite zdrowie pacjenta.

Cierpienie osób z ADHD jest głębokie i czasem przewyższa granice ich własnej wytrzymałości. Codzienne wyzwania, takie jak utrzymanie skupienia, kontrola impulsów czy organizacja życia, sprawiają, że doświadczają oni frustracji i bezsilności. Bez właściwej terapii to cierpienie może znacznie wpływać na ich zdolność do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym czy rodzinnych relacjach. Osoby z ADHD doświadczają chronicznego uczucia zmęczenia, a jednocześnie mają trudności z tolerowaniem ekstremalnych warunków atmosferycznych, hałasu czy tłumu. Ich potrzeba przerw i chwil samotności nie wynika z kaprysu, ale z konieczności regeneracji psychicznej. 

Dorośli z ADHD, borykając się z codziennymi trudnościami, doświadczają szybszej utraty zaufania do siebie i zwykle zaniżają swoją samoocenę. Wewnętrzny krytyk staje się ich nieustannym towarzyszem, co sprawia, że trudno im spojrzeć na siebie z perspektywą pozytywną. Zmagając się z niepewnością co do przyszłości, doświadczają chronicznego stresu, który utrudnia codzienne funkcjonowanie. 

Terapia jest kluczowym narzędziem do budowania pozytywnego obrazu siebie, może pomóc w zrozumieniu i radzeniu sobie z tymi potrzebami. Motywacja do zmiany, wspierana nadzieją na lepszą przyszłość, jest kluczowym czynnikiem w procesie terapeutycznym. Pobudza do podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości życia, pomaga przełamać przeszkody emocjonalne i osiągnąć bardziej satysfakcjonujący sposób funkcjonowania.

Posiadanie wiedzy na temat ADHD, uczestnictwo w grupach wsparcia oraz regularna terapia odgrywają kluczową rolę w odbudowie poczucia własnej wartości u osób dotkniętych tym zaburzeniem. Terapia pozwala na skonfrontowanie się z trudnościami i zdobycie narzędzi do radzenia sobie z objawami ADHD. Grupy wsparcia natomiast stanowią przestrzeń do dzielenia się doświadczeniem i wzajemnego wspierania.

Ważne jest zrozumienie, że ADHD nie wynika z traumatycznych przeżyć, niezdrowego stylu życia, zażywania leków czy narkotyków. To neurobiologiczne zaburzenie, które nie jest wynikiem słabości charakteru czy braku dobrej woli. Taka perspektywa pomaga obalić pewne stereotypy i promuje zrozumienie samej istoty tego zaburzenia, co jest kluczowe dla skutecznej terapii.

Jak ADHD wpływa na codzienne funkcjonowanie?

ADHD manifestuje się różnorodnie w życiu wewnętrznym osób nim dotkniętych. Wpływa na sferę emocjonalną, społeczną i psychiczną, często korelując z innymi zaburzeniami. Zrozumienie tych różnorodnych wpływów pozwala na bardziej indywidualne podejście w procesie terapeutycznym, uwzględniając unikalne potrzeby każdej osoby.

Przyjazne spojrzenie na możliwie lepszą przyszłość jest kluczowe dla osób z ADHD. Akceptacja objawów, wspierana nadzieją na poprawę, staje się fundamentem skutecznej terapii, umożliwiając jednostkom bardziej świadome życie z ADHD. Przy tym, terapeuci pełnią kluczową rolę w budowaniu i utrzymaniu tego pozytywnego spojrzenia.

Poczucie nadziei odgrywa kluczową rolę w procesie terapeutycznym osób z ADHD. W obliczu codziennych wyzwań, nadzieja staje się mocnym motywatorem do zmiany oraz dążenia do lepszej przyszłości. W trakcie terapii, nadzieja pełni funkcję jak pomost, umożliwiający przejście z miejsca niepewności i trudności do obszaru, gdzie jednostka widzi możliwość rozwoju i poprawy. To uczucie przekłada się na zwiększenie zaufania do procesu terapeutycznego, co jest kluczowe dla skuteczności leczenia ADHD.

Terapeuci, wspólnie z pacjentem, pracują nad kształtowaniem i utrzymywaniem nadziei na pozytywne zmiany. Poprzez identyfikację mocnych stron jednostki, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami oraz tworzenie realistycznych celów, terapia staje się nie tylko narzędziem leczenia objawów, ale także budowania fundamentu dla bardziej satysfakcjonującego życia.

Wzmocnienie poczucia nadziei u osób z ADHD pozwala na bardziej świadome i aktywne uczestnictwo w procesie terapeutycznym. Przekonanie, że istnieje perspektywa na zmianę i rozwój, staje się motorem do podejmowania trudnych wyzwań terapeutycznych, a także do eksploracji nowych strategii radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z ADHD. Zatem, nadzieja nie tylko pomaga przekształcić trudności w możliwości, ale również wpływa na pozytywną dynamikę relacji terapeutycznej, wspierając jednostkę na każdym etapie jej drogi ku zdrowiu psychicznemu i lepszemu funkcjonowaniu społecznemu.

 

Zapraszamy na Trening Terapeutyczny ADHD w Warszawie

Trening obejmuje 12 sesji indywidualnych z psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym rozłożonych w okresie 3-4 miesięcy. Nie jest to psychoterapia, a metoda treningowa wspomagająca rozwijanie adaptacyjnych strategii radzenia sobie z objawami ADHD. Trening może być realizowany niezależnie od ewentualnej farmakoterapii. Prowadzącym jest Filip Matuszewski, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.

Trening przeznaczony jest dla osób, które zostały zdiagnozowane i mają postawione rozpoznanie ADHD. Będziemy prosić o kopię opinii z opisem wyników przeprowadzonych badań psychologicznych lub zaświadczenie od lekarza psychiatry.

W naszym warszawskim ośrodku oferujemy możliwość przeprowadzenia diagnozy ADHD. Specjalistką w tej dziedzinie jest dr Anna Majczak-Grybczuk, która zajmuje się zarówno diagnozowaniem, jak i leczeniem farmakologicznym pełnoletnich pacjentów  z ADHD.

W Mental Path wykonasz całościową diagnozę w kierunku ADHD u dorosłych. Jeśli jesteś zainteresowana/ny, zapoznaj się z naszą ofertą diagnostyczną tu https://mentalpath.pl/diagnoza-adhd-doroslych/

W celu umówienia konsultacji

zadzwoń pod +48 (22) 115 16 87

lub skontaktuj się poprzez e-mail: recepcja@mentalpath.pl

Zachęcamy również do rejestracji poprzez formularz online: https://mentalpath.pl/kontakt/