Autorka: Aleksandra Bilejczyk – psychoterapeutka, Mental Path Warszawa

ADHD u dorosłych może współwystępować z wieloma innymi zaburzeniami i dolegliwościami. 

Zaburzenia snu:  

Osoby z ADHD często doświadczają trudności w regulacji snu. Zaburzenia snu, takie jak bezsenność, mogą wynikać z trudności w wyłączeniu umysłu i spokojnym zasypianiu, co jest powszechne w ADHD.

Zmiany nastroju:  

ADHD często współistnieje z zaburzeniami nastroju, takimi jak depresja lub zaburzenia afektywne dwubiegunowe (maniakalno-depresyjne). Trudności w regulacji uwagi i impulsywność mogą wpływać na stabilność emocjonalną.

Uzależnienia od substancji psychoaktywnych: 

Osoby z ADHD są bardziej narażone na ryzyko uzależnień od substancji psychoaktywnych, ponieważ mogą używać ich w celu złagodzenia objawów ADHD, takich jak impulsywność czy trudności w koncentracji.

Epizody depresyjne: 

Zaburzenia depresyjne często towarzyszą ADHD. Wyjątkowo trudności w codziennym funkcjonowaniu, wynikające z ADHD, mogą prowadzić do epizodów depresyjnych.

Zaburzenia osobowości: 

ADHD może wpływać na rozwój osobowości, a niektóre cechy związane z ADHD mogą się pokrywać z objawami różnych zaburzeń osobowości.

Zaburzenia lękowe:

Trudności w regulacji uwagi, nadpobudliwość i impulsywność mogą prowadzić do występowania zaburzeń lękowych u osób z ADHD.

Zachowania antyspołeczne:

ADHD może wpływać na zachowanie społeczne, zwłaszcza w kontekście trudności w kontrolowaniu impulsów. Osoby z ADHD mogą doświadczać problemów w relacjach społecznych.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne:

Chociaż to zależy od przypadku, niektóre cechy ADHD, takie jak trudności w utrzymaniu skupienia i impulsywność, mogą być związane z niektórymi objawami zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.

Astma, alergie:

Choć nie ma bezpośredniego związku, istnieje pewien stopień współistnienia ADHD z astmą lub alergiami. Niektóre badania sugerują, że istnieje pewne wspólne dziedziczenie genetyczne lub czynniki środowiskowe związane z tymi dolegliwościami.

Warto zaznaczyć, że współwystępowanie tych problemów nie oznacza, że jedno jest bezpośrednią przyczyną drugiego. ADHD to złożone zaburzenie, a jego związek z innymi schorzeniami wymaga jeszcze wielu badań i zrozumienia. Jednak współwystępowanie tych problemów podkreśla, jak istotne jest holistyczne podejście do opieki nad osobami z ADHD.

Oto szerokie wyjaśnienia dotyczące słowniczka związanego z ADHD, wraz z przykładami:

 1. Dysforia wrażliwa na odrzucenie (RSD):

– Definicja: Skrajna wrażliwość na odrzucenie, gdzie odczuwane emocje są porównywane do fizycznego bólu.

– Przykład: Osoba z ADHD może intensywnie reagować na sytuacje społeczne, interpretując neutralne zachowania innych jako odrzucenie, co prowadzi do silnych emocji i bólu.

 1. Funkcje wykonawcze:

– Definicja: Funkcje umożliwiające planowanie, organizację, utrzymanie koncentracji i przewidywanie konsekwencji działań.

– Przykład: Osoba z ADHD może mieć trudności w planowaniu i organizowaniu zadań, co wpływa na jej efektywność w pracy lub szkole.

 1. Hiperkoncentracja:

– Definicja: Stan intensywnej koncentracji, który może prowadzić do ignorowania czasu i własnych potrzeb.

–  Przykład: Osoba z ADHD, w hiperkoncentracji, może zapominać o jedzeniu czy odpoczynku, skupiając się jedynie na jednym zadaniu.

 1. Maskowanie:

– Definicja: Ukrywanie pewnych cech, aby dostosować się do społeczeństwa.

– Przykład: Osoba z ADHD może maskować swoje impulsywne zachowania w pracy, aby uniknąć potencjalnych negatywnych konsekwencji społecznych.

 1. Nadmierna kompensacja:

– Definicja: Nawyki i umiejętności pomagające radzić sobie z objawami ADHD.

– Przykład: Osoba może rozwinąć strategie organizacyjne, aby kompensować trudności w utrzymaniu porządku.

 1. Nadmierne zwierzanie się:

– Definicja: Dzielenie się zbyt wieloma prywatnymi detalami z powodu impulsywności.

– Przykład: Osoba z ADHD może przypadkowo ujawnić zbyt wiele informacji o sobie podczas rozmowy biznesowej, co może wpływać na jej wizerunek zawodowy.

 1. Niepokój:

– Definicja: Zwiększone doświadczanie stanów niepokoju.

-Przykład: Osoba z ADHD może często odczuwać niepokój, co może utrudniać spokojne funkcjonowanie w codziennym życiu.

 1. Odpływanie myślami:

– Definicja:Utrata świadomości otaczającego świata podczas uczestniczenia w rozmowie.

– Przykład: Osoba z ADHD może „odlecieć myślami” podczas spotkania, co prowadzi do utraty skupienia.

 1. Pamięć robocza:

– Definicja: Umiejętność tymczasowego utrzymywania informacji w mózgu.

– Przykład: Osoba z ADHD może mieć trudności w zachowaniu informacji na czas, co wpływa na jej zdolność do utrzymania skupienia w rozmowie.

 1. Paraliż analityczny:

– Definicja: Trudności w podejmowaniu decyzji pod wpływem presji czasu.

– Przykład: Osoba z ADHD może blokować się i mieć trudności w podejmowaniu decyzji w sytuacjach wymagających szybkiego działania.

 1. „Podatek od ADHD”:

– Definicja: Koszty ponoszone z powodu codziennych wyzwań związanych z ADHD.

– Przykład: Osoba może zapomnieć o jedzeniu w lodówce, co prowadzi do marnotrawstwa jedzenia i dodatkowych kosztów zakupów spożywczych.

 1. „Ślepota czasowa”:

– Definicja: Trudność w odczuwaniu i zarządzaniu czasem.

– Przykład: Osoba z ADHD może mieć problemy z orientacją czasową, co skutkuje niestosownym zarządzaniem czasem.

 1. Tryb czekania:

– Definicja: Poczucie utknięcia w oczekiwaniu na wydarzenie.

– Przykład: Osoba może mieć trudności w skoncentrowaniu się na innych zadaniach, gdy myśli o zbliżającym się wydarzeniu.

 1. Wahania nastroju:

– Definicja: Trudności w kontrolowaniu emocji, co prowadzi do huśtawek nastroju.

– Przykład: Osoba z ADHD może doświadczać nagłych zmian nastroju, przechodząc od euforii do depresji.

Zapraszamy na Trening Terapeutyczny ADHD w Warszawie

Trening obejmuje 12 sesji indywidualnych z psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym rozłożonych w okresie 3-4 miesięcy. Nie jest to psychoterapia, a metoda treningowa wspomagająca rozwijanie adaptacyjnych strategii radzenia sobie z objawami ADHD. Trening może być realizowany niezależnie od ewentualnej farmakoterapii. Prowadzącym jest Filip Matuszewski, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.

Trening przeznaczony jest dla osób, które zostały zdiagnozowane i mają postawione rozpoznanie ADHD. Będziemy prosić o kopię opinii z opisem wyników przeprowadzonych badań psychologicznych lub zaświadczenie od lekarza psychiatry.

W naszym warszawskim ośrodku oferujemy możliwość przeprowadzenia diagnozy ADHD. Specjalistką w tej dziedzinie jest dr Anna Majczak-Grybczuk, która zajmuje się zarówno diagnozowaniem, jak i leczeniem farmakologicznym pełnoletnich pacjentów  z ADHD.

W celu umówienia konsultacji

zadzwoń pod +48 (22) 115 16 87

lub skontaktuj się poprzez e-mail: recepcja@mentalpath.pl

Zachęcamy również do rejestracji poprzez formularz online: https://mentalpath.pl/kontakt/